SZR "DEJA" - Bravarska radionica
    25244 Srpski Miletić, Put oslobođenja 3

 
    Vl. Dejan Đikić
 
    Tel/fax:      025 765 053
    Tel:             025 764 731
    Mob:           060 13 000 91
 
    E-mail: dejan973@gmail.com
    Web: www.szrdeja.backabanat.com

 
      
 
      
 
 
 
Delatnost:

- bravarska radionica
- izrada čeličnih konstrukcija
- izrada ograda, kapija, nadstrešica
- izrada metalnih delova za
   građevinarstvo